Domů

O nás

Advokátní kancelář pod vedením advokáta JUDr. Františka Pospíšila poskytuje komplexní právní služby v rozsahu generální advokátní praxe se zaměřením na:

 

 • obchodní a občanské právo,
 • právo nemovitostí s poskytováním služeb advokátní úschovy,
 • směnečné právo,
 • rodinné právo,
 • správu a vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní formou,
 • pracovní právo,
 • trestní právo,
 • ochrana osobních údajů.

 

Smyslem naší činnosti je poskytování právních služeb užšímu portfoliu klientů na osobní bázi, což nám umožňuje pružně reagovat na požadavky klienta a právní služby odvádět v nejvyšší kvalitě a v patřičné rychlosti. Individuální přístup, důvěra a loajalita jsou vždy na prvním místě.

Upozornění pro spotřebitele:

 

K řešení veškerých mimosoudních sporů mezi advokátem a klientem, je-li tento spotřebitelem, je příslušná Česká advokátní komora. Řízení se zahajuje na žádost (návrh) klienta adresovanou České advokátní komoře. Kontaktní údaje ČAK:

 

Česká advokátní komora

Národní tř. 16

110 00 Praha 1

e-mail: epodatelna@cak.cz

ID datové schránky: n69admd

Spolupracující subjekty

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

 

 • největší a dlouhodobě nejúspěšnější exekutorský úřad v České republice,
 • možnost zajištění bezplatné lustrace dlužníků pro naše klienty ještě před samotným vymáháním pohledávky i kdykoli poté, což umožní klientovi rozhodnout se nakolik je vymáhání pohledávky rentabilní a pomůže eliminovat neúčelné vynakládání času i finančních prostředků,
 • v rámci vlastního exekučního řízení naši klienti neplatí nikdy žádné zálohy ani náklady exekuce (např. v případě nemajetnosti dlužníka).

 

Mgr. Bc. Lenka Winkelhoferová, insolvenční správkyně se zvláštním povolením

 

 • činnost insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením,
 • právní poradenství v insolvenčním řízení na nejvyšší úrovni z pozice věřitele i dlužníka,
 • ekonomická analýza finanční situace podniku,
 • sestavení reorganizačního plánu z ekonomického i právního hlediska, vyjednání jeho podmínek s účastníky insolvenčního řízení a insolvenčním správcem.

 

JUDr. Jakub Hlína, advokát se zaměřením na daňové právo

 

 • profesionální zastupování ve všech fázích daňového řízení,
 • zastupování v řízení před správním soudem vůči správci daně,
 • podávání kasačních stížností.

 

JUDr. Martin Lištvan, advokát se zaměřením na trestní právo

 

 • komplexní právní poradenství a obhajoba v trestním řízení,
 • zastupování v přípravném řízení a řízení před soudem,
 • efektivní využití odklonů v trestním řízení.

 

Mgr. Jan Horák, advokát vykonávající generální advokátní praxi

 

 • odborné právní poradenství s akcentem na insolvenční, trestní a občanské právo,
 • zastupování před soudy a správními orgány,
 • příprava smluvní dokumentace všeho druhu.

Kontakt

JUDr. František Pospíšil, advokát                                   

GSM: +420 602 463 096

email: pospisil@akfp.cz

 

Jaroslav Pospíšil – advokátní praktikant

GSM: +420 775 754 446

 

 

Helceletova 235/9, 602 00 Brno

ID datové schránky: tuhtqja